Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul mai - iulie 2022

Râuri interioare:

În luna mai 2022 regimul hidrologic se va situa la următoarele valori:

- peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Arieş şi Bistriţa;

- între 80–100% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera şi pe cursurile superioare ale Jiului şi Prutului;

- între 50–80% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş, Olt superior şi mijlociu, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Putna, Trotuş, Moldova, Suceava, pe cursul Siretului şi pe râurile din Dobrogea;

- între 30–50% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Vedea, Jijia şi pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului;

- sub 30% din normalele lunare pe râurile din bazinele hidrografice ale râurilor Rm. Sărat şi Bârlad.

În cursul lunii mai sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide şi creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri din zonele de deal şi munte, datorită efectului combinat al precipitaţiilor sub formă de aversă, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte şi propagării.

În luna iunie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între          80-100% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Bistriţa şi pe cursurile superioare ale Jiului şi Prutului. Pe celelalte râuri regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Vedea,   şi în bazinul mijlociu şi inferior al Prutului. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra în bazinul hidrografic al Bârladului.

În luna iunie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri din zonele de deal şi munte, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestei luni şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării.

În luna iulie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb şi Bistriţa şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Vedea, Rm. Sărat, Putna, Trotuş, Jijia, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului, Moldovei şi Prutului şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra în bazinul hidrografic al Bârladului.

În cursul lunii iulie sunt posibile fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în timpul ploilor torenţiale.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul mai – iulie 2022, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Mai 2022

Iunie 2022

Iulie 2022

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

6500

 

7000

 

6800

Q mediu (mc/s)

7250

5200

6400

5500

5350

5300

Q minim (mc/s)

 

4500

 

3500

 

3400

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: mai, iunie şi iulie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.