Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul aprilie - iunie 2022

Râuri interioare:

În luna aprilie 2022 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Bistriţa, Moldova, Suceava şi în bazinele superioare ale Jiului, Mureşului şi Oltului şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice ale Oltului inferior, Vedei şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

În luna aprilie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri, îndeosebi din zonele de munte din vestul, nordul şi sudul ţării, datorită precipitaţiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte şi propagării.

În luna mai 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între          80-100% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Strei, Bistriţa, Moldova, Suceava şi în bazinele superioare ale Jiului, Mureşului şi Oltului. Pe celelalte râuri regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între       50-80% din normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Vedea, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia, cu valori cuprinse între 30-50%.

În luna iunie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între        50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Bistriţa şi în bazinele superioare ale Mureşului şi Oltului şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice ale Oltului inferior, Vedei, Bârladului şi Jijiei.

În lunile mai şi iunie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri din zonele de deal şi munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestor luni şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul aprilie – iunie 2022, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Aprilie 2022

Mai 2022

Iunie 2022

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

7500

 

8800

 

7000

Q mediu (mc/s)

7900

5500

7250

6500

6400

5500

Q minim (mc/s)

 

3500

 

4600

 

3500

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: aprilie, mai şi iunie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.