Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul august - octombrie 2022

Râuri interioare:

În luna august 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30–50% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnava Mică, Târnava Mare, Siret (exceptând cursul superior şi mijlociu al Bistriţei), Prut şi pe râurile din Dobrogea.

 În luna august sunt posibile fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în timpul ploilor torenţiale.

În luna septembrie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30–50% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Rm. Sărat, Bârlad, Prut, pe cursul Siretului şi pe râurile din Dobrogea.

În luna octombrie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30–50% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş inferior, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Rm. Sărat şi Bârlad.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul august – octombrie 2022, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

August 2022

Septembrie 2022

Octombrie 2022

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

2600

 

3000

 

3500

Q mediu (mc/s)

4300

2000

3800

2200

3850

2400

Q minim (mc/s)

 

1800

 

1900

 

2000

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: august, septembrie şi octombrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.