Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul decembrie 2022 - februarie 2023

Râuri interioare:

În luna decembrie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50–80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Desnăţui, Jiu mijlociu şi inferior, Buzău, Putna, Jijia, pe cursul inferior al Ialomiţei, pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Vedea, Rm. Sărat şi Bârlad.

Începând din a doua decadă a lunii decembrie este posibilă apariţia formaţiunilor incipiente de gheaţă (gheaţă la maluri, ace de gheaţă, curgeri de năboi- zăpadă îngheţată în albie) pe unele râuri din zona de munte din nordul şi centrul ţării, care se vor extinde şi intensifica treptat şi în alte bazine hidrografice, în funcţie de evoluţia temperaturilor.

În luna ianuarie 2023 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între  50-80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Desnăţui, Jiu mijlociu şi inferior, Ialomiţa, Buzău, Putna, Trotuş, Jijia, pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Vedea, Rm. Sărat şi Bârlad.

În luna februarie 2023 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50–80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Desnăţui, Jiu inferior, Argeş, Ialomiţa, Buzău şi Putna. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice: Motru, Gilort, Olt inferior, Vedea, Rm. Sărat, Bârlad, pe afluenţii Prutului şi pe râurile din Dobrogea.

 În lunile ianuarie şi februarie 2022 formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă, curgeri de năboi şi sloiuri, blocaje de gheţuri) vor avea extinderi şi intensităţi variabile, mai ales pe râurile din zona de munte din nordul, estul şi centrul ţării. În funcţie de evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor, formaţiunile de gheaţă vor putea produce prin evoluţia lor blocaje de gheţuri pe unele sectoare de râu, care pot determina variaţii semnificative de niveluri, îndeosebi pe unele râuri din bazinele hidrografice: Bistriţa, Olt, Mureş, Vişeu, Iza şi Someş

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul decembrie 2022 – februarie 2023, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Decembrie 2022

Ianuarie 2023

Februarie 2023

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

6000

 

5500

 

4800

Q mediu (mc/s)

5200

4400

4950

4000

5300

3600

Q minim (mc/s)

 

3800

 

3200

 

2700

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: decembrie, ianuarie şi februarie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.