Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul februarie - aprilie 2022

Râuri interioare:

În luna februarie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între    50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Prahova, Trotuş, Suceava, în bazinul Mureşului - aval confluenţă Târnave şi în bazinele superioare ale Jiului, Oltului, Mureşului, Buzăului, Moldovei şi pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice ale râurilor: Gilort, Olt inferior, Vedea, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia. Cele mai mari valori (peste normalele lunare) se vor înregistra pe cursul superior al Prutului.

În luna februarie 2022 formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă, curgeri de năboi şi sloiuri, blocaje de gheţuri) vor avea extinderi şi intensităţi variabile, mai ales pe râurile din zona de munte din nordul, estul şi centrul ţării, fiind frecvent podul de gheaţă pe râurile mici. În funcţie de evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor, formaţiunile de gheaţă vor putea produce prin evoluţia lor blocaje de gheţuri pe unele sectoare de râu, care pot determina variaţii de niveluri, îndeosebi pe unele râuri din bazinele hidrografice: Bistriţa, Olt, Mureş, Vişeu, Iza şi Someş.

În luna martie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între     50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Trotuş, Bistriţa, Suceava, în bazinele superioare ale Jiului şi Oltului şi pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului şi Prutului şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Gilort, Olt inferior, Vedea, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia. Cele mai mari valori (peste normalele lunare) se vor înregistra pe cursul superior al Prutului.

În luna martie formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă, blocaje de gheţuri) vor fi în diminuare, restrângere şi chiar eliminare spre sfârşitul lunii şi pot determina creşteri artificiale de niveluri şi debite pe unele sectoare de râu din jumătatea de nord a ţării.

În luna aprilie 2022 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe cursul Prutului şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice ale Oltului inferior şi Vedei, iar cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice ale Rm. Sărat, Bârladului şi Jijiei.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul februarie - aprilie 2022, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Februarie 2022

Martie 2022

Aprilie 2022

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

4500

 

8500

 

10000

Q mediu (mc/s)

5300

3500

6700

6500

7900

8200

Q minim (mc/s)

 

3000

 

3600

 

7000

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: februarie, martie şi aprilie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.