Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul iulie - septembrie 2019

  1. Râuri interioare:

În luna iulie 2019 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între         80-100% din mediile multianuale lunare, mai mici pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Mureş superior şi mijlociu, Trotuş, Putna, Rm.Sărat, Bârlad, în bazinul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea unde vor avea valori cuprinse între 50-80% din normalele lunare.

În cursul lunii iulie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide, cu efect de inundaţii locale pe unele râuri  din zonele de deal şi munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestei luni şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri,  îndeosebi din jumătatea de nord a ţării.

În luna august 2019 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între     80-100% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa şi Buzău şi la valori cuprinse între 50-80% din normalele lunare pe celelalte râuri.

Sunt posibile  fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în  timpul ploilor torenţiale.       

În luna septembrie 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Jiu, Vedea, Argeş şi Ialomiţa.

II.Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul iulie - septembrie 2019, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Iulie 2019

August 2019

Septembrie 2019

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

6200

 

5000

 

3800

Q mediu (mc/s)

5350

5000

4300

3500

3800

3000

Q minim (mc/s)

 

3800

 

3000

 

2500

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: iulie, august şi septembrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.