Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul iulie - septembrie 2021

Râuri interioare:

În luna iulie 2021 regimul hidrologic se va situa în general la următoarele valori:

- peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Olt superior, Ialomiţa, Călmăţui, Buzău, Rm. Sărat, Putna şi Trotuş.

- între 80–100% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Mureş inferior, Jiu, Olt mijlociu şi inferior, Vedea, Argeş, Bistriţa, Moldova, Suceava, pe cursul Siretului, pe cursul superior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea;

- între 50–80% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş superior şi mijlociu, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui şi pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului;

- între 30–50% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

În cursul lunii iulie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide, cu efect de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri, îndeosebi din zonele de deal şi munte, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ şi cu caracter torenţial, specifice acestei luni.

În luna august 2021 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 80-100% din mediile multianuale lunare, mai mici (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someş, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş superior şi mijlociu, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Rm. Sărat, Putna şi pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului şi Prutului. Cele mai mici valori (30-50% din normalele lunare) se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Bârlad, pe cursul inferior al Someşului şi pe afluenţii Prutului.

În luna august sunt posibile fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în  timpul ploilor torenţiale.         

În luna septembrie 2021 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100) pe râurile din bazinele hidrografice: Olt superior, Vedea, Argeş, Ialomiţa şi mai mici (sub 30%) pe Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul iulie - septembrie 2021, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Iulie 2021

August 2021

Septembrie 2021

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

4300

 

4500

 

4000

Q mediu (mc/s)

5350

3600

4300

3300

3800

3200

Q minim (mc/s)

 

2800

 

2500

 

2500

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a."sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: iulie, august şi septembrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.