Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul iulie - septembrie 2022

Râuri interioare:

În luna iulie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30–50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe cursul superior al Jiului şi pe râurile din bazinul superior şi mijlociu al Ialomiţei şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mică, Târnava Mare, Călmăţui, Buzău, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, Moldova, Jijia, pe cursul superior al Mureşului, pe cursul Siretului, pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea.

În luna iulie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri din zonele de deal şi munte şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, specifice acestei luni.

În luna august 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între           30–50% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mică, Târnava Mare, Rm. Sărat, Putna, Bârlad, Moldova, Jijia, pe cursul superior al Mureşului, pe cursul Siretului, pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea.

În luna august sunt posibile fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în  timpul ploilor torenţiale.

În luna septembrie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între           30–50% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Putna, Bârlad, pe afluenţii Prutului şi pe râurile din Dobrogea.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul iulie – septembrie 2022, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Iulie 2022

August 2022

Septembrie 2022

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

3500

 

4000

 

4500

Q mediu (mc/s)

5350

2800

4300

2900

3800

3000

Q minim (mc/s)

 

2500

 

2500

 

2600

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: iulie, august şi septembrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.