Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul iunie - august 2022

Râuri interioare:

În luna iunie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între           50–80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30–50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Târnava Mică, Târnava Mare, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Motru, Olt inferior, Vedea, Buzău, Putna, Trotuş, Moldova, Suceava, pe cursul superior al Mureşului, pe cursul Siretului, pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

În luna iunie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri din zonele de deal şi munte şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării, datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, specifice acestei luni.

În luna iulie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse 50–80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30–50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Târnava Mică, Târnava Mare, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Vedea, Buzău, Putna, Trotuş, Moldova, Suceava, pe cursul superior al Mureşului, pe cursul Siretului, pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

În cursul lunii iulie sunt posibile fenomene episodice de scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide în timpul ploilor torenţiale.

În luna august 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între     30–50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş mijlociu şi inferior, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Jiu superior, Olt superior şi mijlociu, Ialomiţa şi pe cursul superior al Prutului şi mai mici ( sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul iunie – august 2022, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Iunie 2022

Iulie 2022

August 2022

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

5500

 

5000

 

4500

Q mediu (mc/s)

6400

4200

5350

4000

4300

3700

Q minim (mc/s)

 

3500

 

2900

 

2500

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: iunie, iulie şi august.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.