Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul mai - iulie 2019

  1. Râuri interioare:

            În luna mai 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Jiu, Bistriţa, Moldova, Suceava şi pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinul Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

            În luna iunie 2019 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Jiu, Ialomiţa, Siret superior şi mijlociu şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinul Bârladului şi pe afluenţii Prutului.

            În luna iulie 2019 regimul hidrologic se va situa în general între 50-80% din din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Vedea, Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

            În intervalul mai-iulie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe unele râuri din zonele de deal şi munte datorită precipitaţiilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial specifice acestor luni şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, îndeosebi din jumătatea de nord a ţării.

II.Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul mai - iulie 2019, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Mai 2019

Iunie 2019

Iulie 2019

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

7500

 

7000

 

6000

Q mediu (mc/s)

7250

6000

6400

5500

5350

4500

Q minim (mc/s)

 

4800

 

4000

 

3500

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: mai, iunie şi iulie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.