Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul martie - mai 2022

Râuri interioare:

În luna martie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între     50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş,  Bistriţa, Moldova, Suceava, în bazinele superioare ale Jiului, Mureşului, Oltului, Trotuşului şi pe cursul Prutului şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Vedea, Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului. Cele mai mari valori (peste normalele lunare) se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice ale Vişeului, Izei şi Turului.

În luna martie formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente la începutul lunii în bazinele superioare ale râurilor Mureş, Olt, Moldova, Bistriţa şi Trotuş vor fi în prima decadă a lunii în extindere şi intensificare pe râurile din zona de munte, apoi vor intra intr-un proces de diminuare, restrângere şi eliminare.

De asemenea, în luna martie sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri, îndeosebi din zonele de munte din vestul, nordul şi sudul ţării, datorită precipitaţiilor lichide, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte şi propagării.

În luna aprilie 2022 regimul hidrologic se va situa în general la valori cuprinse între 50-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Trotuş, Bistriţa, Suceava, în bazinele superioare ale Oltului şi Moldovei şi pe cursul Prutului şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice ale Oltului inferior şi Vedei. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat şi Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

În luna mai 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între          80-100% din mediile multianuale lunare, mai mici (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Jiu mijlociu şi inferior, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Putna şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice ale râurilor: Olt inferior, Vedea, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia.

În cursul lunilor aprilie şi mai sunt posibile episoade cu creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE, pe unele râuri, îndeosebi din nordul, vestul şi centrul ţării, în perioadele cu ploi mai însemnate cantitativ.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul martie – mai 2022, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Martie 2022

Aprilie 2022

Mai 2022

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

7500

 

10000

 

10000

Q mediu (mc/s)

6700

6000

7900

8200

7250

7500

Q minim (mc/s)

 

4000

 

7000

 

5500

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: martie, aprilie şi mai.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.