Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul noiembrie 2022 - ianuarie 2023

Râuri interioare:

În luna noiembrie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50–80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Caraş, Nera, Cerna, Desnăţui, Jiu mijlociu şi inferior, Olt inferior, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Putna, Trotuş, pe cursul inferior al Moldovei, pe cursul Siretului şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia.

În luna decembrie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50–80% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega Veche, Bega, Timiş, Jiu superior, Olt superior şi mijlociu, Suceava, pe cursurile superioare şi mijlocii ale ale Bistriţei şi Moldovei şi pe cursul Prutului. Pe celelalte râuri regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din normalele lunare, exceptând afluenţii Oltului inferior şi râurile din bazinele hidrografice ale Vedei, Râmnicului Sărat, Bârladului şi Jijiei (sub 30%).

În cursul lunii decembrie este posibilă apariţia formaţiunilor incipiente de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) în bazinele superioare ale Bistriţei, Mureşului şi Oltului şi pe unele râuri mici din centrul şi nordul ţării.

În luna ianuarie 2023 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între  50-80% din mediile multianuale lunare pe râurile din Maramureş, Crişana, Transilvania, Banat şi nordul Olteniei. Pe celelalte râuri regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 30-50% din normalele lunare, mai mici (sub 30%) pe afluenţii Oltului inferior, Vedea, Rm. Sărat şi Bârlad, Jijia şi pe râurile din Dobrogea.

În luna ianuarie formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheaţă, curgeri de năboi şi sloiuri, blocaje de gheţuri) vor avea extinderi şi intensităţi variabile, în funcţie de evoluţia temperaturilor şi a precipitaţiilor, mai ales pe râurile din zona de munte din nordul, estul şi centrul ţării.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul noiembrie 2022 – ianuarie 2023, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Noiembrie 2022

Decembrie 2022

Ianuarie 2023

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

4000

 

5500

 

5000

Q mediu (mc/s)

4650

2800

5200

4000

4950

3700

Q minim (mc/s)

 

2100

 

3500

 

2600

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: noiembrie, decembrie şi ianuarie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.