Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul octombrie - decembrie 2022

Râuri interioare:

În luna octombrie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega Veche, Bega, Timiş, Suceava şi pe cursurile superioare ale Jiului, Bistriţei şi Moldovei. Pe celelalte râuri regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50-80% din normalele lunare, exceptând râurile din Dobrogea (30-50%) şi cele din bazinele hidrografice ale Vedei, Râmnicului Sărat, Bârladului şi Jijiei (sub 30%).

 În luna octombrie, în timpul ploilor sub formă de aversă şi cu caracter torenţial, sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, în special din zonele de deal şi munte.

În luna noiembrie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50–80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe râurile din bazinele hidrografice ale Vişeului şi Izei şi pe cele din bazinele superioare ale Jiului, Bistriţei, Moldovei şi Sucevei şi mai mici pe râurile din Dobrogea (30-50%) şi pe cele din bazinele hidrografice: Vedea, Rm. Sărat, Bârlad şi Jijia (sub 30%).

În luna decembrie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între 50–80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Desnăţui, Motru, Olt inferior, pe cursul Prutului şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe Vedea, Rm. Sărat şi Bârlad şi Jijia.

În cursul lunii decembrie este posibilă apariţia formaţiunilor incipiente de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) în bazinele superioare ale Bistriţei, Mureşului şi Oltului şi pe unele râuri mici din centrul şi nordul ţării.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul octombrie – decembrie 2022, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Octombrie 2022

Noiembrie 2022

Decembrie 2022

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

5000

 

5000

 

5500

Q mediu (mc/s)

3850

3900

4650

3700

5200

4000

Q minim (mc/s)

 

2800

 

2600

 

3500

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: octombrie, noiembrie şi decembrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.