Înapoi

Prognoza hidrologica lunara pentru intervalul septembrie - noiembrie 2022

Râuri interioare:

În luna septembrie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între      50–80% din mediile multianuale lunare, mai mari (80-100%) pe cursul Jiului, pe Gilort şi pe Prahova şi mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb,  Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Motru, Desnăţui, Târnave, Olt inferior, Putna, Trotuş, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Moldovei şi Sucevei, pe cursurile Siretului şi Prutului şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

 În luna septembrie, în timpul ploilor sub formă de aversă şi cu caracter  torenţial, sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşirea COTELOR DE APᾸRARE pe unele râuri, în special din zonele de deal şi munte.

În luna octombrie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între           30–50% din mediile multianuale lunare, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Bega Veche, Bega, Timiş, Argeş, Bistriţa, pe cursul mijlociu şi inferior al Jiului, pe Gilort, pe cursul inferior al Mureşului, ȋn bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi pe cursul Ialomiţei. Cele mai mari valori (80-100%) se vor ȋnregistra pe cursul superior al Jiului şi pe Prahova, iar cele mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice Rm. Sărat şi Bârlad.

În luna noiembrie 2022 regimul hidrologic se va situa la valori cuprinse între      50–80% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-50%) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş mijlociu şi inferior, Olt inferior, Vedea, Buzău, Putna, Trotuş, Moldova, Suceava, Prut, pe cursul Siretului şi pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (sub 30% din normalele lunare) se vor înregistra pe Rm. Sărat şi Bârlad.

Fluviul Dunărea

Pe baza elementelor statistice de medie şi lungă durată a fost elaborată prognoza debitelor medii şi extreme lunare pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) pentru intervalul septembrie – noiembrie 2022, valori prezentate în tabelul de mai jos:

 

Septembrie 2022

Octombrie 2022

Noiembrie 2022

m.a.

 

m.a.

 

m.a.

 

Q maxim (mc/s)

 

3000

 

3500

 

5000

Q mediu (mc/s)

3800

2200

3850

2600

4650

3700

Q minim (mc/s)

 

1900

 

2000

 

2600

De asemenea, în tabel, în coloana "m.a." sunt prezentate valorile medii multianuale ale debitelor corespunzătoare lunilor: septembrie, octombrie şi noiembrie.

Aceste prognoze de lungă durată se vor actualiza prin prognozele de scurtă durată care vor fi precedate, în situaţiile în care se prognozează posibilitatea depăşirii COTELOR DE APᾸRARE, de avertizări hidrologice emise pe baza situaţiei hidrologice şi a evoluţiei factorilor meteorologici din momentul respectiv.