Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.04.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
31.03.2022 ora 07.00 – 01.04.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Siret (exceptând bazinul Bârlad), bazinul superior al Oltului, pe cursul superior al Prutului și în general staționare pe celelalte râuri.
Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și creșteri semnificative de niveluri și debite s-au produs pe unele râuri mici din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare și Crișul Repede, ca urmare a precipitațiilor lichide, sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ și cedării apei din stratul de zăpadă.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30 – 80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, bazinele superioare ale Turului, Someșului, Someșului Mic, Arieșului, Buzăului, Moldovei şi cursurile superioare şi mijlocii ale Bistriţei și Sucevei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, Târnava Mare, Bega Veche, Moravița, Nera, Jiu, Tazlău, Putna, Bârlad, Ialomița, bazinul inferior al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, afluenţii Prutului și unele râuri din Dobrogea.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri) au fost în diminuare şi restrângere, fiind prezente numai pe cursul superior al Bistriţei.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 9 din 31.03.2022. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 31.03.2022 – 01.04.2022 a fost în creștere, având valoarea de 3500 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat, în scădere pe sectorul Bechet – Oltenița și relativ staționare pe sectoarele Călărași – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
01.04.2022 ora 07.00 – 02.04.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele Bârlad, Prut și cele din Dobrogea, unde vor fi în general staționare.
Datorită precipitaţiilor lichide, însemnate cantitativ, sub formă de averse, prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe unele râuri mici din jumătatea de vest a țării.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) existente vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.
Rămâne în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 9 din 31.03.2022.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (3600 m3/s).
Pe  sectorul  aval  de  Porțile  de  Fier  debitele  vor  fi  în  creștere  pe  sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.