Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 01.05.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
30.04.2022 ora 07.00 – 01.05.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a propagării pe cursul Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureșului, Oltului, Siretului, cursurile inferioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Timișului, Bârzavei, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Bârladului, staționare pe râurile din Dobrogea și în scădere pe celelalte râuri din țară.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Buzău, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, bazinul superior și mijlociu al Oltului, cursul Jiului, afluenții din bazinul superior al Argeșului, Ialomiței şi sub mediile multianuale lunare pe celelalte râuri, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, Vedea, cursurile Bârladului, Jijiei și afluenții din bazinul inferior al Jiului.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Dâmbovița la stația hidrometrică Podu Dâmboviței (150+1)-jud.AG.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Sabar la stația hidrometrică Vidra (360+6)-jud.IF (sector îndiguit).
Este în vigoare ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ nr.18 din 30.04.2022.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 30.04.2022 – 01.05.2022 a fost în creștere, având valoarea de 4800 m3/s, sub media  multianuală  a  lunii  aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul Giurgiu – Vadu Oii și în scădere pe sectoarele Calafat – Zimnicea și Brăila – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
01.05.2022 ora 07.00 – 02.05.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Crasnei Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Timişului, Oltului, Argeşului, Siretului și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde vor fi în creștere ca urmare a propagării și râurile din Dobrogea unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile ușoare creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă, slabe cantitativ, precum și pe râurile mici din zonele montane datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă și precipitațiilor lichide prognozate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creştere (4900 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectoarele Gruia – Calafat și Călărași – Tulcea, în scădere pe sectorul Bechet – Zimnicea și relativ staționare pe sectorul Giurgiu – Oltenița.