Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 02.04.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
01.04.2022 ora 07.00 – 02.04.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită, precipitațiilor lichide în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe majoritatea râurilor exceptând cele din bazinele hidrografice Prut (exceptând cursul superior), Bârlad şi cele din Dobrogea unde au fost staționare.
Scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și creșteri semnificative de niveluri și debite s-au produs pe unele râuri din Maramureş, Crişana şi Banat ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30 – 80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, bazinele superioare ale Turului, Someșului, Crişului Negru, Arieșului, Jiului, şi cursurile superioare ale Buzăului, Moldovei și Sucevei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Târnava Mare, Moravița, Vedea, Tazlău, Rm Sărat, Bârlad, Ialomița, bazinele inferioare ale Jiului şi Oltului, bazinele superioare ale Argeșului şi Ialomiței, afluenţii Prutului și unele râuri din Dobrogea.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri) au fost în diminuare şi restrângere, fiind prezente numai pe cursul superior al Bistriţei.
În interval s-au situat peste:
- COTA DE INUNDAȚIE râul Someşul Mare la stația hidrometrică Valea Mare (140+10)-jud.BN
- COTA DE ATENȚIE râul Ilva la stația hidrometrică Poiana Ilvei (150+7)-jud.BN
Se situează peste:
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Someşul Mare – Valea Mare (110+26)-jud.BN, Someşul Mare – Rodna (120+25)-jud.BN, Firiza – Firiza (110+9)-jud.MM, Cormaia – Sângeorz Băi (110+1)-jud.BN, Tisa – Valea Vişeului (150+12)-jud.MM, Iad – Lesu Amonte (100+9)-jud.BH, Tesna – Cosna (160+5)-jud. SV.
In interval s-a emis o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ de fenomene imediate.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 10 din 01.04.2022. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 01.04.2022 – 02.04.2022 a fost în creștere, având valoarea de 3600 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Zimnicea, în scădere pe sectorul Giurgiu – Călărași și relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Tulcea..
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
02.04.2022 ora 07.00 – 03.04.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele Bârlad, Prut (mai putin cursul superior) și cele din Dobrogea, unde vor fi în general staționare.
Datorită precipitaţiilor lichide, însemnate cantitativ, sub formă de averse, prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri mici din jumătatea de vest a țării.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri) existente vor fi în diminuare, restrângere și eliminare.
Rămâne în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 10 din 01.04.2022.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (3700 m3/s).
Pe  sectorul  aval  de  Porțile  de  Fier  debitele  vor  fi  în  creștere  pe  sectorul Gruia – Călăraşi și relativ staționare pe sectorul Cernavodă – Tulcea.