Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 04.04.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 03.04.2022 ora 07.00 – 04.04.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Suceava, Moldova, Bistrița, Rm. Sărat, Buzău, bazinele superioare ale râurilor: Someş, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Lotru, Olt, Argeş, Trotuş, Putna, bazinele superioare şi mijlocii ale Jiului şi Ialomiței şi pe cursul inferior al Siretului, unde au fost în scădere.
Pe râurile din bazinele hidrografice Prut (exceptând cursul superior) şi Bârlad debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30 – 80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișul Repede, Crișul Negru, Arieș, Timiş, Nera, Prahova, Suceava, Moldova, bazinele superioare şi mijlocii ale Mureşului, Jiului, Bistriței, bazinele superioare ale Crişului Alb, Lotrului, Oltețului, Buzăului şi pe cursul superior al Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița, Vedea, Rm. Sărat, Tazlău, Bârlad, bazinul inferior al Jiului și afluenții Prutului.
A fost în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 11 din 02.04.2022, până la ora 12:00. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 03.04.2022 – 04.04.2022 a fost în creștere, având valoarea de 4100 m3/s, sub media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Vadu Oii,  staționare pe sectorul Brăila – Galați și în scădere pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 04.04.2022 ora 07.00 – 05.04.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând bazinul Vedea, bazinele mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Târnave, Olt, pe cursul superior al Prutului, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului, pe cursurile inferioare ale Someşului Mic, Jiului şi bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței, unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice Prut (exceptând cursul superior) şi Bârlad debitele vor fi relativ staționare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (4500 m3/s).
Pe  tot sectorul  aval  de  Porțile  de  Fier  debitele  vor  fi  în  creștere.