Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 07.05.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
06.05.2022 ora 07.00 – 07.05.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Neajlov, Bârlad, Prut și pe cele din Dobrogea unde au fost staționare.
Debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Alb, pe unii afluenți ai Crișului Negru, bazinele superioare ale Izei, Turului, Someșului, Mureșului, Arieșului, Târnavelor, Jiului, Argeșului și pe cursul superior al Bistriței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice ale Rm. Sărat, Bârladului şi Jijiei.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 06.05.2022 – 07.05.2022 a fost  în scădere, având valoarea de 5000 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Bechet – Zimnicea și în creștere la Calafat și pe sectorul Giurgiu – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
07.05.2022 ora 07.88 – 08.05.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Vedea, Neajlov, Bârlad, afluenții Prutului, afluenții Oltului inferior și pe cele din Dobrogea unde vor fi staționare.
Sunt posibile ușoare creșteri de debite, izolate, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din vestul, nord – vestul și centrul țării datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, prognozate. 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staţionar (5000 m3/s).
În  aval  de  Porțile  de  Fier  debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu şi în creştere pe sectorul Olteniţa – Tulcea.