Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 08.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 07.02.2021 ora 07.00 – 08.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide slabe căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Moravița, Caraș, Nera, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișurilor, Timișului, Bârzavei, Cernei, bazinele superioare ale Crasnei și Barcăului, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, cele din Dobrogea și afluenții Oltului inferior, unde au fost relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) prezente doar în bazinele Moldovei, Bistriței, Jijiei și în bazinele superioare ale râurilor Suceava, Tazlău şi Prut au fost în uşoară intensificare şi extindere.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Prut, Tazlău şi cursul superior al Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Bârlad și Jijia, unde au valori sub 30%.
Din informațiile primite, se situează peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+48)-jud.SM (sector îndiguit);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+22)-jud. SM, Tur – Turulung (360+37)-jud. SM, Crasna – Domănești (400+90)-jud. SM și Crasna – Berveni (490+55)-jud. SM (sectoare îndiguite), Timiş – Grăniceri (600+40)-jud. TM și Bârzava – Partoş (50+4) – jud. TM.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.15 din 07.02.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 07.02.2021 – 08.02.2021 a fost staționar, având valoarea de 9300 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 08.02.2021 ora 07.00 – 09.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței, unde vor fi relativ staționare și cursul inferior al Prutului, unde vor fi în scădere ușoară.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creșteri mai importante de niveluri și debite, cu depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, ca urmare a precipitațiilor mai importante cantitativ prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă, pe fondul unor niveluri și debite ridicate, se pot înregistra pe râurile din Banat, Crișana, Maramureș și nordul Transilvaniei.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) existente vor fi în restrângere, diminuare și eliminare.
Se vor situa peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (420+5)-jud. SM, Tur – Turulung (420+20)-jud. SM,  Tur – Micula (310+70)-jud.SM, Crasna – Domănești (500+10)-jud. SM și Crasna – Berveni (590+10)-jud. SM (sectoare îndiguite);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Negrești –Oaș (170+7)-jud.SM, Timiş – Grăniceri (600+20)-jud. TM și Bârzava – Partoş (50+80) – jud. TM.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.15 din 07.02.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (9300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Corabia și în creștere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.

Noutăți Noutăți