Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.04.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
13.04.2022 ora 07.00 – 14.04.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, afluenții Prutului şi cursul lui mijlociu şi inferior și cele din Dobrogea unde au fost staționare, iar pe cursul inferior al Mureșului au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30 – 80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, pe cursul superior și mijlociu al Bistriței (afluent al Siretului) și sub 30% din normalele lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna,  Vedea, Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenții Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 13.04.2022 – 14.04.2022 a fost staţionar,  având  valoarea  de  5700  m3/s,  sub  media multianuală a lunii aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia - Calafat și în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
14.04.2022 ora 07.00 – 15.04.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vedea, Bârlad, Prut și cele din Dobrogea unde vor fi staționare, iar pe cursul inferior al Mureşului vor fi în creşetre prin propagare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creştere (5800 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Bechet şi în creștere pe sectorul Corabia – Tulcea.