Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 14.05.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
13.05.2022 ora 07.00 – 14.05.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vișeu, bazinele superioare ale Someșului, Someșului Mic, Arieșului, Bistriței și bazinul superior și mijlociu al Bârladului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană și propagării și râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, bazinele mijlocii și inferioare ale Someșului, Crișului Repede, Mureșului și Arieșului , unde au fost în scădere.
Scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri de niveluri şi debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele superioare ale Izei, Someșului, Mureșului, Târnavelor, Cernei, Argeșului, Bârladului și afluenților săi, Jijiei şi afluenţilor săi, pe unii afluenţi mici ai Prutului mijlociu, pe unii afluenți din județele Alba și Hunedoara ai Mureșului, datorită precipitaţiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ, precum şi pe alte râuri mici din zonele de deal şi munte din sudul și estul țării.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENȚIE râul Vaslui la stația hidrometrică Satu Nou (400+2)-jud.IS.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Vaslui la stația hidrometrică Codăești (400+59)-jud.VS.
Debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mic, bazinul superior al Someșului și cursul superior al Bistriţei şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Cerna, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia și cursul Tazlăului.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și opt ATENȚIONARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 13.05.2022 – 14.05.2022 a fost  în staționar, având valoarea de 4500 m3/s, sub media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în scădere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
14.05.2022 ora 07.00 – 15.05.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Vișeu, Someșul Mic, Arieș, cursul mijlociu și inferior al Bârladului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Buzăului, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, Jijiei, cursul Prutului și afluenții săi din bazinul mijlociu și inferior și bazinul inferior al Oltului, unde vor fi staționare.
Creșteri importante de niveluri și debite se vor înregistra pe cursul inferior al Bârladului, ca urmare a propagării viiturii formate anterior pe râul Vaslui.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide, precum şi creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din sudul țării și zonele de deal și munte, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (4600 m3/s).
În aval de Porțile de  Fier  debitele vor fi în creștere la Gruia și pe sectorul Bechet – Zimnicea, în scădere la Calafat și pe sectorul Oltenița – Tulcea și staționare la Giurgiu.