Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.11.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
18.11.2022 ora 07.00 – 19.11.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Trotuş, Moldova, Suceava, bazinul superior şi mijlociu al Oltului, cursurile superioare ale Siretului şi Prutului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30 – 90% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare)  pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişuri, cursurile superioare ale Crasnei, Barcăului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei şi Trotuşului și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița, Cerna, Motru, Lotru, Olteț, Tazlău, Rm. Sărat, Bârlad, unii afluenţi ai Argeşului superior și mijlociu şi unele râuri din Dobrogea.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Valea Roşie la staţia hidrometrică Pocola (250+12) jud.BH.
 
b) DUNĂRE  
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18 – 19.11.2022 a fost în scădere, având valoarea de 2400 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
  În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița, în creștere pe sectorul Călărași – Galați și relativ staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
19.11.2022 ora 07.00 – 20.11.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Trotuş, Moldova, Suceava, cursul superior şi mijlociu al Siretului, cursul superior al Prutului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Sunt posibile creșteri mai însemnate de niveluri și debite pe unele râuri din Banat și Crișana, ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ prevăzute, cu situarea nivelurilor în jurul COTELOR DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (2400 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu, relativ staţionare pe sectorul Olteniţa – Cernavodă și în creștere pe sectorul Hârşova – Tulcea.