Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 19.01.2021 ora 07.00 – 20.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost staționare. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă), prezente în majoritatea bazinelor hidrografice, au fost în extindere şi intensificare.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe Iza,  Someş și unii afluenți (Sălăuța, Bistrița, Ilișua, Lăpuș), Mureșul superior și mijlociu și unii afluenți (Răstolița, Arieș, Târnave, Ampoi), Jiul superior și Gilort, Oltul superior și unii afluenți (Cerna, Olteț), Vedea inferioară, Sabar, Ialomița, Buzăul superior, Bâsca Mare, Trotuș și afluentul său Oituz, Bistrița (afluent al Siretului) și unii afluenți din bazinul superior, Bârladul inferior și Prutul mijlociu. 
Curg sloiuri pe Someșul inferior, Oltul superior, Vâlsan și Râul Doamnei (afluenți ai Argeșului superior), Buzăul inferior, Prut superior, iar pe Moldova la s.h. Fundu Moldovei se menține zăporul format anterior.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Bega, Timiş, Mureşul mijlociu, Bistrița, Tazlău, Putna, Rm. Sărat, Jijia, cursul superior al Siretului, cursul inferior al Moldovei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic al Bârladului unde au valori sub 30%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 19.01.2021 – 20.01.2021 a fost în  scădere,  având  valoarea  de  5600 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 20.01.2021 ora 07.00 – 21.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bârlad, afluenții Prutului și cele din Dobrogea unde vor fi staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) se vor menține fără modificări importante, exceptând râurile din vestul și sud – vestul țării unde vor fi în diminuare și ușoară restrângere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.

Noutăți Noutăți