Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
20.02.2021 ora 07.00 – 21.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Barcău, Crasna, Tazlău, bazinul superior al Mureșului, cursul mijlociu și inferior al Prutului și cursurile inferioare ale Timișului, Trotușului și Siretului unde au fost în creștere datorată precipitațiilor prognozate și propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Bistrița, Moldova, Suceava, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului și Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor, exceptând râurile din Crișana, Banat bazinele Someșului şi Jiului, s-au menținut fără modificări importante. 
Pe cursul superior şi mijlociu al Prutului s-au înregistrat variaţii de niveluri şi debite, datorită evoluţiei formaţiunilor de gheaţă şi a debitelor deversate din acumularea Stânca Costeşti. 
Predomină podul de gheaţă pe Tazlău, cursul superior și mijlociu al Siretului, afluenţii Bârladului şi pe cei ai Prutului.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș pe sectorul Toplița – Stânceni, Toplița – Toplița, Moldova – Gura Humorului, Bistrița pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu, Neagra – Gura Negrii, Trotuş – Vrânceni.
Curg sloiuri pe râurile la stațiile hidrometrice: Niraj – Cinta
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Crişul Alb, Olt, Vedea, Argeş inferior, Suceava, Moldova, Putna, Rm. Sărat, Sitna, Tazlău, Prut şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bahlui, Bârlad, Jijia şi cursul inferior al Bistriței, unde au valori sub 30% din acestea.
S-au menţinut peste COTELE DE ATENȚIE nivelurile pe râul Crasna la stațiile hidrometrice: Domănești (400+74)-jud.SM și Berveni (490+12)-jud.SM, ambele pe sectoare îndiguite.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20.02.2021 – 21.02.2021 a fost în scădere, având valoarea de 8900 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița și în creștere pe sectorul Călărași – Tulcea.
Nivelurile se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Bechet (550+2) – jud. DJ, Zimnicea (530+3) – jud. TR și Isaccea (380+3) – jud. TL.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
21.02.2021 ora 07.00 – 22.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere exceptând cursul inferior al Crasnei unde vor fi în creștere prin propagare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor vor fi în uşoară restrângere şi diminuare, exceptând unele râuri din zonele de munte din nordul ţării unde vor fi în extindere şi intensificare. 
Se va situa peste COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stațiile hidrometrice: Domănești (400+84)-jud.SM și Berveni (490+20)-jud.SM (sectoare îndiguite).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (8500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița, relativ staționare pe sectorul Călărași – Hârşova și în creștere pe sectorul Vadu Oii – Tulcea.

Noutăți Noutăți