Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.11.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 20.11.2022 ora 07.00 – 21.11.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului, Crișurilor și bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei, unde au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30 – 90% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare)  pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Arieș, Târnave, Bega, Timiș, Bârzava, Moldova, Suceava, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului, Oltului, bazinele superioare ale Jiului, Argeșului, Bistriței, Trotușului și mai mici (sub 30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice:  Moravița, Cerna, Motru, Lotru, Olteț, Rm. Sărat, Bârlad, pe unii afluenți din bazinul inferior al Bistriței, Trotușului, Putnei, Prutului şi unele râuri din Dobrogea. 
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din jumătatea de sud a țării, ca urmare a precipitațiilor, căzute în interval și propagării.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Gladna la stația hidrometrică Fîrdea (110+30)–jud. TM.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 75 din 19.11.2022.
 
b) DUNĂRE  
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20 - 21.11.2022 a fost în creştere, având valoarea de 2600 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele au fost în creștere la Gruia și pe sectorul Cernavodă – Tulcea și în scădere pe sectorul Calafat – Călărași. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 21.11.2022 ora 07.00 – 22.11.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, bazinul superior și mijlociu al Someșului, bazinele superioare ale Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, Cernei și Jiului, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri din zonele de deal și munte, mai ales pe cele din jumătatea de est a țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate. 
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.75 din 19.11.2022, până la ora 12:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (2900 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Calafat, în scădere pe sectorul Bechet – Vadu Oii și relativ staţionare pe sectorul Brăila – Tulcea.