Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 24.04.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
23.04.2022 ora 07.00 – 24.04.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide, sub formă de aversă, căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Târnave, bazinele superioare ale Someşului Mare, Sucevei, Moldovei, Bistriței, Trotuşului şi pe cursul mijlociu şi inferior al Jiului.
Pe celelalte râuri, debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crişuri, Mureş (exceptând Târnavele), cursul superior al Prutului şi bazinul mijlociu şi inferior al Someşului, unde au fost în uşoară scădere.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30 – 80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile superioare ale Timişului, Bârzavei, Caraşului şi Jiului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moravița, Cerna, Vedea, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, Prut (aval Stânca-Costești), pe unii afluenți ai Sucevei şi pe afluenții din bazinul inferior al Bistriței. 
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 23.04.2022 – 24.04.2022 a fost  în scădere,  având valoarea de 5100 m3/s, sub   media  multianuală  a  lunii  aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu, în creștere uşoară pe sectorul Olteniţa – Vadu Oii şi relativ staţionare pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
24.04.2022 ora 07.00 – 25.04.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur, Jiu, Suceava, Moldova, Bistrița şi Trotuş, unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crişuri şi Mureş (exceptând Târnavele), debitele vor fi în uşoară scădere.
Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite și pe alte râuri mici din zonele de deal și de munte, ca urmare a precipitațiilor, sub formă de aversă, prognozate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi staționar (5100 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița şi relativ staționare pe sectorul Călăraşi – Tulcea.