Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 26.04.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
25.04.2022 ora 07.00 – 26.04.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide, sub formă de aversă, căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Suceava, Moldova și Bistrița (afluent al Siretului) bazinele superioare ale Jiului, Trotușului, Putnei, Rm. Sărat, Buzăului, Prutului şi cursul superior al râului Siret și în general staționare pe celelalte râuri.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30 – 80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, bazinele superioare ale Crişurilor, Jiului şi Bistriței  și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, Prut (aval Stânca-Costești) şi pe afluenții din bazinul inferior al Bistriței. 
În interval au fost emise două ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE şi o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENȚIONAREA  HIDROLOGICĂ nr.14 din 25.04.2022
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 25.04.2022 – 26.04.2022 a fost  în scădere, având valoarea de 4800 m3/s, sub media  multianuală  a  lunii  aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creştere la Gruia şi în scădere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
26.04.2022 ora 07.00 – 27.04.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Crasne, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Begăi, Timişului, Bârzavei, Caraşului, Nerei, Cernei, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotuşului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi cursul Siretului. 
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, Prut, baznul mijlociu şi inferior al Jiului, bazinul inferior al Oltului şi pe cele din Dobrogea  debitele vor fi staționare, iar pe celelalte râuri vor fi în general în scădere. 
Ca urmare a propagării undei de viitura formate anterior se poate situa peste COTELE DE ATENȚIE sectorul inferior al râului Bârzava. 
Rămâne in vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.14 din 25.04.2022, până la ora 12:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (4700 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Calafat şi în