Înapoi

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 30.04.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
29.04.2022 ora 07.00 – 30.04.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită propagării pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Mureşului, Tărnavelor, Begăi, Timişului, Jiului, Argeşului, Dâmboviței, Ialomiței, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotuşului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, Siretului, Bârladului, cursul mijlociu al Oltului şi cursul superior al Prutului şi în scădere pe celelalte râuri.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30 – 80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crișul Alb, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Buzău, Trotuş, Bistriţa, Moldova şi Suceava şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Rm. Sărat, Bârlad, Jijia, pe afleunții Jiului inferior şi pe unele râuri din Dobrogea. 
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneştii (400+52) -jud.SM, Bârzava – Partoş (50+14)-jud.TM
Este în vigoare ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ nr.17 din 29.04.2022.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 29.04.2022 – 30.04.2022 a fost staționar, având valoarea de 4700 m3/s, sub media  multianuală  a  lunii  aprilie (7900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet și Cernavodă– Tulcea și în creștere pe sectorul Corabia – Călărași.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
30.04.2022 ora 07.00 – 01.05.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Someşului, Crasnei Barcăului, Crişurilor, Mureşlui, Begăi, Timişului, Jiului, Oltului, Argeşului, Ialomiței, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotuşului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, Siretului, Bârladului,  unde vor fi în creștere prin propagare.
Sunt posibile ușoare creșteri de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de deal datorită averselor, slab cantitativ, prognozate, precum și pe râurile mici din zonele montane datorită efectului combinat al cedării apei din stratul de zăpadă și precipitațiilor lichide prognozate.
Se menține în vigoare ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ nr.17 din 29.04.2022.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creştere (4800 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creştere la Gruia și pe sectorul secotrul Bechet – Cernavodă, în scădere la Calafat şi staționare pe sectorul Hârşova – Vadu Oii.