Înapoi

Ziua Mondiala a apei 2022

 

Informare de presa

Mesajul domnului ministru al MMAP 

Mesajul domnului director general al ANAR 

Apele subterane constituie cel mai mare rezervor de apă dulce din lume, reprezentând mai mult de 97% din toate rezervele de ape dulci disponibile pe glob (excluzând gheţarii și calotele glaciare). Dacă atenţia acordată apelor subterane s-a referit în principal la utilizarea lor ca sursă de apă potabilă, s-a recunoscut de asemenea că ele constituie o importantă resursă pentru industrie și agricultură.

Apele subterane joacă un rol esenţial în ciclul hidrologic, astfel, ele trebuie privite nu numai ca un rezervor de alimentare cu apă, ci trebuie protejate pentru valoarea lor de mediu.

Ca stat membru UE, Romania a adoptat şi implementat legislaţia europeană în domeniul managementul apelor, inclusiv a apelor subterane, respectiv Directiva Cadru Apă 2000/60/EC (având ca obiectiv general atingerea stării bune a apelor de suprafaţă şi subterane) şi Directiva Apelor Subterane 2006/118/EC (protecţia apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării).

 

De Ziua Mondială a Apei, apa subterană, resursa neprețuită și nevăzută a pământului, este acum sărbătorită și conștientizată, astfel încât să înțelegem cu toții importanța vitală a acesteia.

Împreună facem invizibilul vizibil!