Contact

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor

 

Director  ing. Nicolae BĂRBIERU
Director Științific  dr. Viorel CHENDEȘ
Director Gospodărirea Apelor  dr. Ing. Andreea GĂLIE
Director Tehnic Investitii dr. ing. Dragos CAZAN
Director Centrul Național de Prognoze Hidrologice  dr. Marius MĂTREAȚĂ
Director Economic  ec. Daniela PETCU
Resurse Umane resurse.umane@hidro.ro
Relații relatii@hidro.ro
relatii@hidro.ro
Facebook  

 

 

CENTRUL NATIONAL DE PROGNOZE HIDROLOGICE
Fax: +40-21-317 9995
Tel:  +40-21-317 9994

Șos. București-Ploiești 97E, sector 1, București, 013686
Tel.: +40-21-318 1115;
Fax: +40-21-318 1116;

Program normal de lucru:
Luni - Joi: 07:30 - 16:00
Vineri: 07:30 - 13:30

 

 

 

 

Urmare a dispoziţiilor legale incidente activităţii de soluţionare a petiţiilor, aducem la cunoştinţa persoanelor care doresc să adreseze petiţii către instituţia noastră că în respectivele sesizări trebuie precizate datele de identificare ale petentului aşa cum se înţeleg şi sunt definite de legislaţia în vigoare: nume, prenume, domiciliu. Conform art. 7 al OUG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, „petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează".