Legislație

Legea 107/1996

Legea Apelor, cu modificările și completările ulterioare

HG 1176/2005

HG privind aprobarea Statutului de Organizare și Funcționare a ANAR. "Apele Române"

OUG 107/2002

O.U.G. privind înființarea A.N."Apele Române"

OUG 73/2005

O.U.G. pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.107/2002

Ordin comun MAI /MMGA 638/420/2005

Ordin comun MA/MMGA Nr.638/420/30.05.2005 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcțiile hidrotehnice și poluări accidentale

Ordin nr. 631/2015

Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

Ordin 3403/245/2012

ORDINUL MMP pentru aprobarea procedurilor de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice

HG nr. 846/11.08.2010

HG nr. 846/11.08.2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung.

HG 930/2005

Hotarare de Guvern pentru  aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protectie sanitara și hidrogeologică

Ordin 1278/2011

Ordin pentru aprobarea Instrucțiunilor privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică

Ordin 330/44/2178/2013

Ordin pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică

Directiva 2007/60/CE

Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații

Directiva 2000/60/EC

Directiva Cadru Apa

 

Noutăți Noutăți