Obiective

Principalul obiectiv pe care il realizeaza in permanenta Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) este de a furniza servicii în domeniul hidrologiei şi managementului resurselor de apa pentru a susţine activităţile şi deciziile legate de gestionarea eficienta a resurselor de apa, atât în situaţii de evenimente hidrologice deosebite (inundaţii, secete), cat şi în situaţii normale, de către factorii decizionali în domeniu : Administraţia Naţională „Apele Române" şi Ministerul Mediului, Apelor şi Padurilor. Este vorba de activitãti de cercetare si servicii operationale publice de interes national si international pentru :

·         Protectia populatiei si a bunurilor materiale

·         Imbunãtãtirea calitãtii vietii

·         Protectia mediului.

Totodata Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor raspunde de realizarea obiectivelor de cercetare si dezvoltare a activitatii de hidrologie, hidrogeologie si gospodarire a apelor la nivel national, de realizarea programelor si acordurilor internationale in care este angrenat (O.M.M., PHI-UNESCO, MAB-UNESCO, U.E., etc.), de schimbul de date, informatii si prognoze hidrologice, implementarea produselor de hidrologie in activitatea de gospodarire a apelor si protectia vietii si bunurilor in caz de fenomene hidrologice periculoase (inundatii, secete, inghet, etc.), constituirea si actualizarea Fondului National de Date Hidrologice si Hidrogeologice.