Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale