Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 28.11.2021 ora 07.00 – 29.11.2021 ora 07.00

 
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și bazinul superior al Timişului unde vor fi în ușoară creștere datorită precipitațiilor în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă din zonele montane aferente și propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) existente vor fi în uşoară diminuare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 28.11.2021 ora 07.00 – 29.11.2021 ora 07.00

  Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și bazinul superior...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.11.2021 ora 07.00 – 28.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu și...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.11.2021 ora 07.00 – 27.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staționare, exceptând râurile din sudul Banatului şi din Dobrogea unde vor fi în creştere uşoară datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării. Sunt posibile mici...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.11.2021 ora 07.00 – 26.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Mureșului și cursurile superioare ale afluenților de dreapta ai Siretului, unde vor fi în scădere. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.11.2021 ora 07.00 – 25.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.11.2021 ora 07.00 – 24.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde vor fi în scădere uşoară. Sunt posibile,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 22.11.2021 ora 07.00 – 23.11.2021 ora 07.00

  Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someşului şi Mureşului, unde vor fi în scădere uşoară. Formațiunile de gheață (gheață la maluri)...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.11.2021 ora 07.00 – 22.11.2021 ora 07.00

  Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Someşului (aval s.h. Dej) și cursul inferior al Mureșului (aval s.h. Săvârșin), unde vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.11.2021 ora 07.00 – 21.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Someşului unde vor fi în creştere uşoară prin propagare şi râurile din bazinele Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş precum şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.11.2021 ora 07.00 – 20.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Crișurilor și Mureșului unde vor fi în ușoară scădere. Sunt posibile ușoare creșteri de niveluri și debite pe...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.11.2021 ora 07.00 – 19.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare. Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe prevăzute pe unele râuri mici din vestul, nordul și centrul țării. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.11.2021 ora 07.00 – 18.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic mijlociu și inferior al Someşului (aval s.h. Dej) și cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.11.2021 ora 07.00 – 17.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinul Someşului unde vor fi în scădere uşoară. Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi), existente se vor menține fără...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.11.2021 ora 07.00 – 16.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș și cursul mijlociu și inferior al Mureșului unde vor fi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.11.2021 ora 07.00 – 15.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând Someşul (aval s.h. Ulmeni) şi Crişurile, unde vor fi în scădere.  Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi), existente pe...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.11.2021 ora 07.00 – 14.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Buzău, Trotuș și cursurile Someșului Mic, Someșului și cursul inferior al Mureșului, unde vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 12.11.2021 ora 07.00 – 13.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staționare pe râurile din bazinele: Mureş, Jiu, Vedea, Argeş, lalomița, Rm. Sărat, Putna, Bistrița, Moldova, Suceava, Bârlad, Prut, bazinul inferior al Oltului şi râurile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.11.2021 ora 07.00 – 12.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Suceava, Moldova, Bârlad și Prut și pe cursul Siretului unde vor fi relativ staționare. Nivelurile pe râuri la...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 10.11.2021 ora 07.00 – 11.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Târnavelor, Begăi, Timișului, cursul Oltului aval s.h. Micfalău, cursurile inferioare ale...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 09.11.2021 ora 07.00 – 10.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate, a celor în curs și propagării, exceptând râurile din bazinele: Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 08.11.2021 ora 07.00 – 09.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere datorată precipitațiilor prognozate, celor în curs și propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bâzava,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 07.11.2021 ora 07.00 – 08.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Târnava Mică, bazinul superior al Mureșului, bazinele...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 06.11.2021 ora 07.00 – 07.11.2021 ora 07.00

  Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele superioare ale Jiului, Motrului, Gilortului, Lotrului şi Cibinului, unde vor fi în creştere datorită...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 05.11.2021 ora 07.00 – 06.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 04.11.2021 ora 07.00 – 05.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 03.11.2021 ora 07.00 – 04.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Timiș, Bârzava, Moravița,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 02.11.2021 ora 07.00 – 03.11.2021 ora 07.00

    Debitele vor fi în general staționare, exceptând unele râuri din bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Lăpușului, Someșului Mic, Crișurilor, Arieșului, Begăi,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 01.11.2021 ora 07.00 – 02.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, relativ staționare. Sunt posibile ușoare creșteri de niveluri și debite, pe unele râuri din sud – vestul țării, ca urmare a precipitațiilor slabe prognozate. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 31.10.2021 ora 07.00 – 01.11.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 30.10.2021 ora 07.00 – 31.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 28.10.2021 ora 07.00 – 29.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, relativ staționare. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.10.2021 ora 07.00 – 28.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.  

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.10.2021 ora 07.00 – 27.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general  staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crișul Negru, Crișul Alb și cursul inferior al Mureșului unde vor fi în ușoară scădere. Nivelurile pe...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.10.2021 ora 07.00 – 26.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general  staționare. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.10.2021 ora 07.00 – 25.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, relativ staționare. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.10.2021 ora 07.00 – 24.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din Dobrogea unde vor fi în creștere ușoară datorită precipitațiilor prognozate. Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 22.10.2021 ora 07.00 – 23.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, unde vor fi în creștere ușoară datorită precipitațiilor prognozate. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.10.2021 ora 07.00 – 22.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare. Sunt posibile creșteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele montane din vestul și nord – vestul țării, ca urmare a precipitațiilor...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.10.2021 ora 07.00 – 21.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde vor fi în scădere. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.10.2021 ora 07.00 – 20.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.  

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.10.2021 ora 07.00 – 19.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Bârlad și afluenții Prutului unde vor fi staționare. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.10.2021 ora 07.00 – 18.10.2021 ora 07.00

  Debitele vor fi relativ staționare, exceptând cursul mijlociu al Oltului, cursurile inferioare ale râurilor: Jiu, Olt, Argeş, Prahova, Ialomița, Putna, Buzău şi pe râurile din Dobrogea,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.10.2021 ora 07.00 – 17.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița (exceptând râurile din bazinul Prahovei unde vor fi relativ staționare),...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.10.2021 ora 07.00 – 16.10.2021 ora 07.00

  Debitele vor fi în general staționare exceptând râurile din bazinele Jiu, Argeş, Vedea, Buzău unde vor fi în creştere datorită precipitațiilor în curs, celor prognozate şi propagării. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.10.2021 ora 07.00 – 14.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor în curs, celor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.10.2021 ora 07.00 – 15.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor în curs, celor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 12.10.2021 ora 07.00 – 13.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând bazinul Someșului Mic unde vor fi în scădere și râurile din bazinele hidrografice: Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.10.2021 ora 07.00 – 12.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere ușoară datorită precipitațiilor prognozate, celor în curs şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, bazinul...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 10.10.2021 ora 07.00 – 11.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere ușoară datorită precipitațiilor prognozate, celor în curs şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu și ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 09.10.2021 ora 07.00 – 10.10.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitațiilor prognozate, celor în curs şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Blahnița,...