Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.10.2021 ora 07.00 – 18.10.2021 ora 07.00

 

Debitele vor fi relativ staționare, exceptând cursul mijlociu al Oltului, cursurile inferioare ale râurilor: Jiu, Olt, Argeş, Prahova, Ialomița, Putna, Buzău şi pe râurile din Dobrogea, unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinul superior al Oltului, bazinele superioare şi mijlocii ale Jiului, Argeşului, Prahovei, Ialomiței, Putnei şi Buzăului, debitele vor fi în scădere.
Se va situa in jurul COTEI DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculeşti (150)-jud. TR.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.100 din 15.10.2021, până la ora 12:00.


Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 28.08.2021 ora 07.00 – 29.08.2021 ora 07.00

  Debitele vor fi în general în creştere datorită precipitațiilor prognozate şi propagării, exceptând râurile din bazinul Bârladului, cele din bazinul mijlociu şi inferior la Prutului şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.08.2021 ora 07.00 – 28.08.2021 ora 07.00

  Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, Ialomița, Bârlad,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.08.2021 ora 07.00 – 27.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea şi cele din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare. Pe cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, Crasna,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.08.2021 ora 07.00 – 26.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creștere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagӑrii, exceptând râurile din Dobrogea unde vor fi staţionare. Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.08.2021 ora 07.00 – 25.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Suceava, Moldova, Bistriţa, Jiu superior, Argeş superior şi cele din bazinul superior şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.08.2021 ora 07.00 – 24.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Mureșului unde vor fi în ușoară scădere. Sunt posibile ușoare creșteri de debite pe unele...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 22.08.2021 ora 07.00 – 23.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Siret (cu excepția Bârladului) şi Prut (cu excepția Jijiei), unde vor fi în uşoară scădere.  Nivelurile pe...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.08.2021 ora 07.00 – 22.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crișul Alb, Crișul Negru, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.08.2021 ora 07.00 – 21.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scadere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Someş, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.08.2021 ora 07.00 – 20.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Siretului și afluenților săi, ale Oltului, Argeșului, Ialomiței și Prahovei unde vor fi în creștere datorită propagării. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.08.2021 ora 07.00 – 19.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere datorită precipitațiilor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Argeş, Ialomița, Siret, Prut, în bazinele superioare şi mijlocii ale Mureşului...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.08.2021 ora 07.00 – 18.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Someşul Mare, Someşul Mic, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, cele din bazinele...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.08.2021 ora 07.00 – 17.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare. Sunt posibile ușoare creșteri de debite pe unele râuri mici din nordul şi nord-estul ţării datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, prognozate.  ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.08.2021 ora 07.00 – 16.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele Suceava, Moldova, Trotuș, cursul Prutului și cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului și Mureșului unde vor fi în ușoară...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.08.2021 ora 07.00 – 15.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi relativ staționare. Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.08.2021 ora 07.00 – 14.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș și Mureș, unde vor  fi în scădere și cursurile mijlocii și inferioare ale Dâmboviței,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 12.08.2021 ora 07.00 – 13.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someș, Crișuri, Mureș unde vor  fi în scădere. Pe cursul mijlociu şi inferior al Trotuşului debitele...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.08.2021 ora 07.00 – 12.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș și bazinele superioare și mijlocii ale Argeșului și...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 10.08.2021 ora 07.00 – 11.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Turului, Begăi și Timișului, unde vor fi în creștere prin propagare. Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 09.08.2021 ora 07.00 – 10.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 08.08.2021 ora 07.00 – 09.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și cele din Dobrogea unde vor fi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 07.08.2021 ora 07.00 – 08.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul inferior al Oltului și cele din Dobrogea...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 06.08.2021 ora 07.00 – 07.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în creştere ca urmare a precipitațiilor în curs, celor prognozate şi propagării în bazinul superior al Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea şi doar prin propagare pe cursurile...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 05.08.2021 ora 07.00 – 06.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, în creștere, ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău și cursul Someșului, unde vor fi în...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 04.08.2021 ora 07.00 – 05.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri și Mureș unde vor fi în scădere. Sunt posibile scurgeri...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 03.08.2021 ora 07.00 – 04.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri și Mureș unde vor fi în scădere. Sunt posibile scurgeri...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 02.08.2021 ora 07.00 – 03.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prevăzute și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crișul Repede, bazinele superioare și mijlocii ale Someșului...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 01.08.2021 ora 07.00 – 02.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, bazinele superioare ale Someșului Mic, Mureșului, Arieșului, Târnavelor și cursul...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 31.07.2021 ora 07.00 – 01.08.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiş și cursul mijlociu şi inferior al Prutului...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 30.07.2021 ora 07.00 – 31.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș și cursul inferior al Prutului unde vor fi în scădere. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 29.07.2021 ora 07.00 – 30.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursul mijlociu al Someșului, cursurile mijlocii și inferioare ale Bistriței și Trotușului, cursurile inferioare ale Someșului Mic, Lăpușului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 28.07.2021 ora 07.00 – 29.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Mureș, Siret (exceptând râurile din bazinul hidrografic Bârlad unde vor fi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 27.07.2021 ora 07.00 – 28.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare şi râurile din bazinele: Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, Jijia,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 26.07.2021 ora 07.00 – 27.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Jiu,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 25.07.2021 ora 07.00 – 26.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând cursul inferior al Prutului, unde vor fi în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bega, Timiş,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 24.07.2021 ora 07.00 – 25.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureşului (sector Arad – Nădlac) și Prutului, unde vor fi în creștere ca urmare a propagării și râurile din bazinele...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 23.07.2021 ora 07.00 – 24.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Mureşului (sector Arad – Nădlac) și Siretului, unde vor fi în creștere ca urmare a propagării și râurile din Dobrogea,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 22.07.2021 ora 07.00 – 23.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Mureşului, Buzăului, Putnei, Siretului, Jijiei, cursurile inferioare ale Someşului, Jiului, Ialomiţei şi Bârladului şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 21.07.2021 ora 07.00 – 22.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, în creştere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 20.07.2021 ora 07.00 – 21.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, în creştere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării, exceptând râurile din bazinele inferioare ale Argeşului, Ialomiței, cursul mijlociu și inferior al...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 19.07.2021 ora 07.00 – 20.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general în creştere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Prut, bazinele inferioare ale Argeşului, Ialomiței, bazinul inferior al Siretului şi râurile din Dobrogea unde...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 18.07.2021 ora 07.00 – 19.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș și cursul Someșului aval Dej, unde vor fi în scădere. ...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 17.07.2021 ora 07.00 – 18.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor: Someş, Someşul Mic, Crişuri, Mureş şi cursurile inferioare ale Arieşului, Timişului, Sucevei,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 16.07.2021 ora 07.00 – 17.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 15.07.2021 ora 07.00 – 16.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, unde vor fi în creştere datorită precipitațiilor prognozate şi...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 14.07.2021 ora 07.00 – 15.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureș, Timiș, Bârzava, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Putna, Rm. Sărat și...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 13.07.2021 ora 07.00 – 14.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someșul Mic, Arieș, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, bazinele superioare al Mureșului și Târnavelor,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 11.07.2021 ora 07.00 – 12.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Mureș, Someș, cursurile superioare ale Someșului Mic, Buzăului,...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 10.07.2021 ora 07.00 – 11.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Olt,  Vedea şi Argeș unde vor fi staționare şi cursul mijlociu şi inferior al Timişului...

Prognoza hidrologica pentru rauri în intervalul 09.07.2021 ora 07.00 – 10.07.2021 ora 07.00

Debitele vor fi în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Caraș, Nera, Cerna, Jiu,  Vedea, Argeș, Ialomița, bazinul mijlociu și inferior al Oltului...