Proiecte internationale

Proiecte cu finantare internationala in curs de derulare

 

Proiectul DAREFFORT - "DAnube River Basin Enhanced Flood FORecasting CooperaTion" (2018-2021)

 •  Programul reprezintă o iniţiativă de implementare a unor măsuri nestructurale de reducere a riscului la inundaţii în bazinul Dunării, într-un mod sustenabil la nivelul întregului bazin hidrografic. (mai mult…)
JOINTISZA - „Consolidarea cooperării în cadrul realizării planurilor de management a bazinelor a planurilor de prevenirea riscului la inundații pentru îmbunătățirea stării apelor în bazinul hidrografic Tisa"  (2017-2019)
 • Scopul principal al proiectul este de a îmbunătăți în continuare integrarea aspectelor de management al apei și prevenirii riscului la inundații pentru următorul ciclu al planificării în conformitate cu legislația europeană  din domeniu. Rezultatul principal al proiectului va fi un draft final actualizat al Planului Integrat de Management al Bazinului Hidrografic Tisa care include deja aspecte ale Directivei Inundații.Site-ul proiectului este ( http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/jointisza )

DANUBE FLOODPLAIN - „Reducerea riscului la inundații prin restaurarea luncii inundabile a fluviului Dunărea și a afluenților"  (2018-2020)

 • Scopul proiectului: Îmbunătățirea managementului apelor transfrontaliere și prevenirea riscului la inundații, maximizând în același timp beneficiile pentru biodiversitate => crearea unei rețele de ecosisteme acvatice mai stabile și bogate în specii, care să ofere avantaje suplimentare comunităților locale și care să reducă atât impactul diferitelor activități umane, precum și efectul evenimentelor climatice extreme. (mai mult…)
 • Mai multe informații legate de activitățile desfășurate în cadrul proiectului se pot găsi pe pagina web a programului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-floodplain 

DANUBE SEDIMENT - „Danube Sediment Management – Restoration of the Sediment Balance in the Danube River"  (2017-2019)

Transportul sedimentelor din Dunăre si managementul acestora reprezintă o problema urgenta care poate fi tratata numai printr-o abordare transnaționala, având in vedere ca sedimentele nu cunosc granițe administrative sau politice.

Principalul scop al proiectului este îmbunătățirea managementului apei si sedimentelor in bazinul Dunării, precum si a morfologiei albiei, influențata negativ in ultimele decenii de activitățile antropice.

Proiectul are trei obiective specifice:

 • Îmbunătățirea gradului de conștientizare a problemelor legate de cantitatea de sedimente in bazinul fluviului Dunărea
 • Dezvoltarea unei abordări inovative in problema managementului transnațional al sedimentelor in bazinul Dunării
 • Întărirea colaborării inter-instituționale in managementul sedimentelor (mai mult…)

***

Proiecte cu finantare internationala finalizate in ultimii 5 ani

IS-ENES 2 - „InfraStructure for the European Network for the Earth System Modelling"  (2013-2017)

 • Este o continuare a proiectului IS-ENES 1 care a avut ca scop realizarea unui Centru al Resurselor de Modelare a unui Sistem Virtual  (VERC) , integrand Sistemele de Modelare a Pamantului din Europa  si Hardware-ul, soft-ul si datele privind mediul ale  acestora . (mai mult…)

SNOWBALL -Integrarea datelor de teledetectie, din modelare si in-situ pentru evaluarea parametrilor stratului de zapada si a hazardelor asociate in perspectiva schimbarilor climatice" (2014-2017)

 • Proiectul va furniza un sistem prototip de monitorizare a zapezii, care va combina datele zilnice furnizate de satelitii Sentinel-1 si Sentinel-3, cu observatii in-situ de la statiile meteorologice si cu cele mai moderne modelari climatice ale stratului de zapada (mai mult…)

FREEWAT - FREE and open source software tools for WATer resource  management" (2014-2017)

 • In cadrul proiectului FREEWAT se va realiza o platforma de gestiune a resurselor de apa, atat de suprafata cat si subterane, soft-ul produs putand fi utilizat, fara costuri, de catre autoritatile sau institutiile interesate din tarile participante la proiect. (www.freewat.eu )

EAST AVERT - „The prevention and protection against floods in the upper Siret and Prut River Basins, through the implementation of a modern monitoring system with automatic stations"  (2013-2015) 

 • imbunatatirea managementului viiturilor, al poluarilor accidentale din bazin si al calitatii resurselor de apa, pentru prevenirea situatiilor de urgentă (mai mult…)

DANUBE WATER - „Danube Water Integrated Management" (2012-2015)

 • Imbunatatirea sistemelor de monitorizare a apei si de avertizare, de diseminare a datelor la frontiera romano-bulgara (www.danube-water.eu )

***