Proiectul DANUBE FLOODPLAIN

Danube Floodplain – Reducerea riscului la inundații prin restaurarea luncii inundabile a fluviului Dunărea și a afluenților

 

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) participă în calitate de partener la implementarea proiectului DanubeFloodplain - Reducerea riscului la inundații prin restaurarea luncii inundabile a fluviului Dunărea și a afluenților în perioada iunie 2018 - noiembrie 2020.

Proiectul DANUBE FLOODPLAIN se realizează cu sprijinul Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), cea mai importantă platformă de cooperare în gestionarea riscurilor la inundații și managementul bazinelor hidrografice din districtul hidrografic al Dunării.

Proiectul DANUBE FLOODPLAIN este finanțat din fondurile Programul INTERREG V-B DANUBE al Uniunii Europene, componenta Programul Transnațional pentru Dunăre (Danube Transnational Programme – DTP) 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării, componenta 2.1 – Consolidarea managementului transnaţional al apei și prevenirea riscurilor la inundații și va fi implementat de către 18 parteneri de proiect și 4 parteneri strategici asociați, reprezentând instituții din domeniul gospodăririi apelor din 10 țări din bazinul Dunării: Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Serbia și România.

Coordonarea proiectului este realizată de către România, prin Administrația Națională "Apele Române" (ANAR), iar ceilalți parteneri din România care participă la implementarea proiectului sunt: Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP), Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) și WWF România.

Scopul proiectului

Îmbunătățirea managementului apelor transfrontaliere și prevenirea riscului la inundații, maximizând în același timp beneficiile pentru biodiversitate => crearea unei rețele de ecosisteme acvatice mai stabile și bogate în specii, care să ofere avantaje suplimentare comunităților locale și care să reducă atât impactul diferitelor activități umane, precum și efectul evenimentelor climatice extreme.

Multe dintre activitățile proiectului se vor desfășura în zona complexului de lacuri Bistreț (zona pilot a României), cea mai mare întindere de apă din Lunca Dunării, parte a complexului piscicol Dunăreni – Bistreț.

Principalele activități ale proiectului

  • actualizarea inventarului zonelor inundabile și evaluarea acestora utilizând Matricea de Evaluare a Luncii inundabile (Floodplain Evaluation Matrix - FEM);
  • evaluarea, prin utilizarea zonelor pilot selectate, a eficienței proiectelor de restaurare a luncilor inundabile în bazinul Dunării;
  • dezvoltarea de instrumente pentru sporirea cunoștințelor și cooperării dintre experți, practicieni, factori de decizie și părțile interesate în domeniul restaurării luncilor inundabile.

Principalele rezultate așteptate

  • Manual privind restaurarea și conservarea luncilor inundabile din districtul hidrografic al Dunării, adresat în special practicienilor.
  • Ghid privind managementul durabil a luncilor inundabile din districtul hidrografic al Dunării.
  • Plan de acțiune privind restaurarea/conservarea luncilor inundabile.

Mai multe informații legate de activitățile desfășurate în cadrul proiectului se pot găsi pe pagina web a programului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-floodplain

Cursul on-line organizat in cadrul Proiectului Danube Floodplain cu privire la explicarea conceptului de management al luncilor inundabile, prezentarea unor exemple practice de masuri de restaurare si a instrumentelor elaborate in cadrul proiectului. Cursul va cupride 6 module si se va desfasura incepand cu 15 septembrie.

Mai multe informatii privind inscrierea la acest curs pot fi gasite accesand urmatorul link: 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-floodplain/section/danube-floodplain-online-course